ورزشی
قالب وبلاگ

تجهيزات تيراندازي با تيروکمان عبارتند از: 

1 . کمان و زه کمان

2 . تير

3 . محافظ بازو

4 . جاي تير

5 . سيبل نشانه روي و سه پايه آن

6 . روکش سيبل

7 . مقر کمان

8 . لباس تيراندازي

9 . پارچه پشمي براي پاک کردن تيرها

10 . کيف حمل کمان

کمان و زه کمان: 

براي تهيه کمان خوب حتما بايد با صاحب نظران فن مشورت نمود و طبق نظر آنان وسايل

را خريداري کرد. کمانهاي امروزي از جنس فايبر گلاس ريخته گري، فولاد لوله اي

و پلاستيکهاي محکم ساخته ميشود.

قسمتهاي يک کمان: 

الف ـ پشت کمان:

بعد از زه شدن کمان، پشت کمان به صورت محدب در مي آيد ودر مواقع تيراندازي به طرف

هدف مي باشد.

ب ـ قسمت داخل کمان:

به آن شکم کمان هم مي گويند که در مواقع تيراندازي به سمت کماندار است.

ج ـ قبضه کمان :

قسمتي از کمان است که کمان از آنجا گرفته مي شود و ضخامت آن طوري است که در

موقع گرفتن دسته کمان، بين انگشت شصت و انگشت ميانه فاصله زِيادي نداشته باشد.

د ـ بازوهاي کمان:

بازوها از طرفين دسته شروع شده و به طرف دوسر بالايي و پاييني کمان از ضخامت

آن کاسته مي شود و در انتهاي هر بازو، شاخکي وجود دارد که زه به آن متصل ميگردد.

ه ـ گلوگاه کمان:

محلي در دو انتهاي کمان که حلقه هاي دو طرف زه، هنگام زه کردن کمان روي آن قرار

مي گيرند. بايد مراقب بود که گلوگاه کاملا گرد و صاف و لبه آن صيقلي باشد تا باعث ساييده

شدن حلقه هاي زه نشود.

و ـ مقرسرتير:

مقر سر تير در مجاورت خميدگي انگشت سبابه قرار گرفته است و در بعضي موارد ماده

سختي روي دسته کمان هم پيش بيني شده است که در هنگام تيراندازي تکيه گاه سر تير خواهد

بود.

ز_ زه کمان:

معمولا از جنس نخهاي نايلوني باريک و مقاوم ساخته مي شود. لازم به ذکر است که زه

کمانهاي اوليه از روده گوسفند ساخته ميشدند ولي انواع امروزي آن از جنس کتان، فوريتان

يا داکرون ساخته ميشود.

انواع کمان: 

انواع کمانهايي که توسط کمانداران امروزي استفاده مي شود، عبارتند از:

1ـ کمان چهارخم (RECURVE):

اين نوع کمان از کربن ورق ورق شده و يا از فايبرگلاس درست مي شود که دو انتهاي

آن به صورت منحني در آمده و به طرف پشت کمان انحنا دارند. براي مبتديان کمان بسيار

خوبي بوده و مخصوص المپيک مي باشد.

2ـ کمان سلف (SELF): 

معمولا از چوب خيلي راست، درست شده است.

3ـ کمان صاف (STRAIGHT):

تقريبا به طور کامل، مستقيم است، از فايبرگلاس يا کربن ورق ورق شده ساخته مي شود.

4ـ کمان بلند (LONG):

خيلي شبيه کمانهاي قرون وسطي است. فقط از چوب با يک دسته ،

(در بعضي از موارد همراه مگسک) تشکيل شده است.

5ـ کمان ترکيبي(COMPOUND):

اين کمان بي شباهت به کمان RECURVE نيست. فرقي که با آن دارد استفاده از

قرقره هايي است که به راندمان کار کمک کرده و اجزاي قابل تنظيمي را به وجود آورده اند

اين کمان داراي دو قرقره در قسمت نوک کمان و در ابتدا فقط براي شکار از اين کمان

استفاده ميشد. اين کمان از کمان RECURVE کوتاهتر است.

 

وزن کمان: 

منظور از وزن کمان، وزن چوب و موادي که خود کمان را مي سازند نيست،

بلکه منظور مقدار وزنه اي (پوند يا کيلوگرمي) ميباشد که اگر از وسط زه کمان آويزان بشود،

فاصله زه کمان باندازه طول تير مناسب براي تيرانداز خواهد شد. براي روشنتر شدن اين

مفهوم، کمانداري را در نظر بگيريد که معمولا تيرهاي cm71.12پرتاپ مي کند. اگر بگوييم

وزن کمان اين کماندار حدود kg15.9 است، منظور اين است که اگر وزنه اي حدود

kg15.9 به وسط زه اين کمان آويزان شود، طول زه تا کمان، حدود Cm 71.12 مي شود.

اوزان توصيه شده براي افراد مختلف:

وزن کمان براي مبتديان از 35 تا 40 پوند(حدود kg15.9 تا 18.15)

حرفه اي ها بيش از 45 پوند(حدود kg20.41)

مسابقات صحرايي يا تيراندازي به هدف (داخل و خارج سالن) بين 35 تا 45 پوند

( حدود kg15.9 تا 20.42)

و شکارچيان 45 تا 55 پوند( حدود kg20.42 تا 24.94) مناسب مي باشد.

تير: 

خاصيت ذاتي تير در برد مسافتي آن تعريف مي گردد، تيرکمان از مواد گوناگوني ساخته

مي شود که اگر راست، سبک و محکم ساخته شود نتيجه بهتري را بوجود خواهد آورد.

الف) انواع تيرها از نظر ماده سازنده:

مدل چوبي: که در کمانهاي بلند و براي مبتديان استفاده مي شود.

فايبر گلاس: که براي شکار و بازيهاي غير رسمي استفاده مي شود.

آلمينيومي: که براي تورنمنت هاي مختلف استفاده مي شود.

مدل آلمينيوم ـ کربني: (آلمينو کربني)

ب) انواع تيرها از نظر ساخت فيزيکي:

تيرهاي يکپارچه: که فقط از يک نوع ماده ساخته مي شود و براي مبتديان و در تيراندازي با

کمانهاي سبک و در مسافتهاي کم مناسب مي باشد.

تيرهاي چند تيکه اي: که براي دوام و زيبايي بيشتر تير از روش ساخت چند تکه استفاده

ميشود، اين تيرها براي کمانداران ماهر و کمانهاي سنگين و در مسافتهاي زياد مناسب مي باشد.

نکاتي در مورد ماهيت تيرها:

 1ـ تيرهاي چوبي:

تيرهاي چوبي به آساني شکسته ميشوند و مراقبت کاملي نياز دارند. برخي تيرهاي چوبي از

چوب فشرده طبيعي درست ميشود که مقاوم تر هستند. اگر چه اين تيرها سنگين تر و کندتر از

چوبهاي فشرده نشده هستند، اما قابليت نفوذپذيري بيشتري دارند.براي مبتديان استفاده از

تيرهاي سبک و فشرده نشده توصيه مي شود، چرا که مبتديان براي کسب مهارت بياز به

پرتاپ تيرهاي سبک گران نمي باشند.

2ـ تيرهاي فايبر گلاس:

تيرهاي فايبرگلاس از تيرهاي چوبي با دوام تر هستند.از ديگر فوائد تيرهاي فايبرگلاس اين

است که با هر کمانداري و در هر قد و قواره اي سازگارند.همچنين تيرهاي فايبرگلاس از

تيرهاي چوبي منسجم تر ساخته مي شوند. اما عيب بزرگ اين تيرها اين است که به راحتي

مي شکنند.

3ـ تيرهاي آلمينيومي ـ کربني:

تيرهاي آلمينيومي از نوع تيرهايي هستند که از تيرهاي فايبرگلاس و چوبي خيلي بادوام تر

هستند. اين تيرها از آلياژهاي مختلف آلمينيوم و در شکلها و اندازه هاي مختلف ساخته

مي شوند. اين مزيت موجب قابل استفاده بودن و مناسب بودن اين نوع تيرها براي هر نفر

مي شود.از آنجائيکه اين تيرها به آساني صاف مي شوند و نوکشان عوض مي شود، مي توان

مجموعه اي از اين تيرها را براي مدت طولاني نگه داشت.

تيرهاي آلمنيومي - کربني:

اين تيرها داراي مغز و هسته آلمينيومي و روکش کربني مي باشند. از تيرهاي آلمينيومي

کوچکتر و سبکتر هستند و بيشتر براي تيراندازي در مسافتهاي خيلي طولاني و خارج از سالن

استفاده مي شوند.

قسمت هاي مختلف تير: 

1ـ نوک تير (ARROW HEAD OR POINT):

قسمتي از تيراست که داخل هدف مي شود و اکثرا به شکل فشنگ مي باشد.

2ـ بدنه تير(SHAFT):

قسمت مياني تير است و تمام اجزاي تير به اين قسمت متصل است. اين قسمت براي کاربرد در

کمانهاي بلند، از جنس چوب ساخته مي شود، در حاليکه بدنه تير براي کاربرد در کمانهاي

(COMPOUND) يا (RECURVE)، از آلمينيوم يا کربن ساخته مي شود. آلمينيوم سنگين

تر از کربن، اما ارزانتر مي باشد در حاليکه کربن سبکتر از آلمينيوم است و بسيار هم شکننده

مي باشد. براي مبتديان توصيه مي شود که ابتدا از تيرهاي با بدنه چوبي استفاده کنند و در

مرحله ي بعدي از تيرهاي آلمينيومي استفاده گردد و در مراحل بعدي که پيشرفت حاصل شد،

مي توانند از تيرهاي آلمينيومي ـ کربني استفاده کنند.

3ـ پرهاي تير(VANES):

شامل سه پر مي باشد که در انتهاي تير قرار داده مي شود. اين پرها را در هنگام مسابقه و با

توجه به شرايط مسابقه در روي تير قرار مي دهند. دقت شود که هر سه پر بايد بصورت

عمود بر بدنه تيرقرار داده شود. محل نصب پرها دقيقاً در زير محل شکاف ته تير است. اين

پرها از پلاستيک ساخته مي شوند. اما بعضي از تيراندازاني که از کمان بلند استفاده مي کنند،

از پرهاي واقعي براي تيراندازي بهره مي برند.

4ـ شيار انتهاي تير(nock):

شکافي است که معمولا از جنس پلاستيک ساخته شده است و در عقب تير قرار مي گيرد که

هنگام مسلح کردن کمان بايد زه داخل اين زائده قرار گيرد.

نکته:وزن نوک تيرها به(GRAIN) اندازه گيري مي شود. تيراندازاني که به هدف تير پرتاپ

مي کنند بايد از نوکهاي سبک استفاده کنند(تيراندازي به سيبل) که وزن اين نوکها کمتر از

100GRAIN باشد شکارچيان بايد از نوک تيرهاي 90 تا 170 GRAIN استفاده کنند.

اندازه مناسب براي تيرهاي مورد استفاده:

طول تيرها بر اساس طول دست تيراندازان، متفاوت مي باشد اين طول بين 24 تا 30

اينچ(حدود 60.96 تا 76.2 cm) تغيير مي کند براي اکثر افراد به طور متعارف تيرهاي

26 تا 28 اينچ(حدود 66.4 تا 71.12 cm) مناسب مي باشد نحوه به دست آوردن طول تير

مناسب براي هرفرد به اين طريق است که هنرآموز انگشتان دست چپ خود را نيم مشت کرده

و در طرف چپ خود تا شانه بالا مي آوردو سرش را نيز به طرف هدف مي چرخاند.

طول بين چانه تا بند اول انگشت سبابه،(در شرايطي که انگشتهاي سبابه و شصت نزديک هم

قرار بگيرند) برابر با اندازه تير مي باشد.

محافظ ساعد(ARM GU ARD): 

اين وسيله به ساعد دست نگهدارنده کمان بسته مي شود تا از تماس زه با ساعد درهنگام

تيراندازي جلوگيري کند .اندازه اين وسيله بايد مناسب با طول دست تيرانداز باشد تا مزاحمتي

براي مچ دست، از يک طرف و قسمت خميدگي آرنج، از طرف ديگر ايجاد مزاحمت نکند.

توصيه مي شود که جنس اين وسِله از چرم ضخيم باشد تا در صورت برخورد زه با ساعد،

آسيبي نبيند.

[ یکشنبه پنجم شهریور 1391 ] [ 23:25 ] [ الهام تنورساز ] [ ]

تکنیکهای ده گانه تیراندازی باکمان برای افراد مبتدی:

   مراحل ده گانه ای که به هنگام تیر اندازی با کمان اجرا میشودبا این که این مراحل به صورت

جداگانه بیان شده اند ولی توجه داشته باشید،که به هنگام تیراندازی تمامی این مراحل را به صورت

همزمان ومتوالی انجام دهید.

 این گامهای ده گانه به ترتیب عبارتند :  

 1. ایستادن

2. نحوه قرارگرفتن انگشتان برروی زه کمان

3. نحوه قرارگرفتن دست برروی کمان

4. نحوه قرار گرفتن بازوبه هنگام تیراندازی

5. نحوه کشیدن زه کمان

6. نحوه قرار گرفتن زه کمان بر روی صورت

7. نحوه نگه داشتن کمان

8. نشانه گیری

9. رها کردن

10.   دنبال کردن تیر تا زمان اصابت به هدف

بعد از معرفی این گامهای ده گانه به تر تیب هر یک از آنها را توضیح می دهیم.

 گام اول : ایستادن  

 1. انگشتان شست پا را مماس با خط فرضی که مستقیما"از وسط هدف می گذرد قراردهید.

2. پاهای خود را  در دو طرف خط شروع تیراندازی قرار دهید .

3. پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید.

4. بدن شل بدون تنش

  5. برای مبتدیان بهترین روش ایستادن به صورت عمود می باشد.             

گام دوم : نحوه قرار گرفتن انگشتان بر روی زه کمان 

 1 . انگشتان خود را طوری روی زه کمان قرار دهید  که انگشت اشاره در بالای ته تیروانگشتان

میانی وسوم شما در زیر آن قرار می گیرد .

 2. زه کمان را بطور کامل در داخل ته تیر قرار دهید .

  توضیحات :   پشت دست صاف باشد (حلقه نشود) 

گام سوم : نحوه قرار گرفتن دست بر روی کمان 

 1. پشت دست شما با کمان بایدیک زاویه 45 درجه بسازد ونوک انگشتان شست واشاره یکدیگر را لمس

کنند ضمن اینکه در این حالت انگشتان خود را کمی شل کنید .

توضیحات:

توجه داشته باشید که دست شما باید طوری قرار گیرد که فشاروارده برروی کمان به طور مساوی ودر

طول خط فشارتقسیم شود.

خط فشار: حالت فشار بر روی دو دست راگویند. 

گام چهارم : نحوه قرار گرفتن بازو به هنگام تیر اندازی  

1.  بازوی خود رادر امتداد شانه قرار دهید.

2. بازو باید طوری قرار گیرد که آرنج بازه کمان کمی فاصله داشته باشد.                    

گام پنجم: نحوه کشیدن زه کمان 

 1. زه کمان را در امتدادبازو  وخط افق  به اندازه ای بکشید .

2. نقطه لنگرگاه ( زیر چانه ) ثابت  بشوددر این حالت استخوانهای کتف  دیگر نزدیک میشوند.

      توضیحات :  راست بایستید وبدون انقباض بدن وبدون تنش باشید.

      تا حد ممکن شانه ها را پایین بیاورید.  

گام ششم:نحوه قرار گرفتن زه کمان بر روی صورت ( لنگرگاه )  

 1. مطابق  زه کمان باید کنار چانه وروی لب در حالیکه نوک بینی را لمس کند باشد.

2. انگشت اشاره در زیر چانه قرار میگیرد.

3. دندان ها باید بر روی هم قرار گیرند.(1 )  

گام هفتم : نحوه نگه داشتن کمان 

 1. عضلات (کتف ) را همچنان در حالت کشش نگه دارید.

2.  دستهایی که به ترتیب کمان را نگه داشته و زه آن را کشیده باید به همراه آرنج در یک خط مستقیم

 قرارداشته باشند.

 3.   تا حد ممکن شانه ها را پایین بیاورید .  

 گام هشتم : نشانه گیری 

 1. نشانه گیری توسط چشم غالب انجام میشود وچشم دیگر رامیتوانید ببندید.

2. بعضی افراد میتوانند هردو چشم را باز بگذارند.

3. نشانه یاب( sight )را بر روی هدف تنظیم کنید .

4. زه کمان را کمی در طرف چب نشانه یاب نگه دارید طوری که بتوانید از طریق

آن هدف را ببینید .

گام نهم : رها کردن تیر 

 1. همزمان با رها کردن انگشتان ، سعی کنید استخوانهای کتف همچنان نزدیک به هم باقی بمانند.

2. دراین حالت دستی که کمان را نگه داشته به صورت خودکار کمی به عقب بر میگردد.

همزمان با رها شدن تیر در ذهن خود تا 3 بشمارید ، سپس دست خود را کمی شل کنید واجازه دهیدکه کمان به آرامی به پایین حرکت کند. 

 

گام دهم : دنبال کردن تیر تا زمان اصابت به هدف  

  1. دستی که ازآن زه کمان رها شده باید در نزدیکی یا پشت گوش قرار گیرد .

مسیر هدف گیری را تا زمان اصابت تیر به هدف دنبال کنید. 

 

[ سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 ] [ 0:35 ] [ الهام تنورساز ] [ ]

 هرم غذایی ورزش: 

شاید فقط یک ورزشکار حرفه ای از ارزش تغذیه در انجام ورزش ها آگاه باشد و به خوبی نقش تغییراتی را که رژیم غذایی در بهبود انجام تمرینات دارد را درک کند.


شواهد بسیاری نشان دهنده رابطه بین مصرف غذا و انجام ورزش ها هستند. همچنین یکرژیم غذایی بد، به طور یقین اثر منفی بر انجام حرکات ورزشی، حتی اگر به صورت غیر حرفه ای باشند، دارد. یک رژیم غذایی که شامل مقدار کافی از کالری، ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین باشد، انرژی لازم برای انجام یک مسابقه و یا یک ورزژش تفریحی را تامین می کند.


توصیه های لازم در این زمینه:

ترکیبات یک رژیم غذایی که برای یک ورزشکار توصیه می شود، تا حدودی با رژیم غذایی افراد معمولی تفاوت دارد. اگرچه هرم غذایی راهنمای بسیار خوبی در این زمینه است، با این حال مقدار مصرف هر گروه از غذاها، بسته به نوع ورزش و میزان تمرینات و همچنین زمان انجام آنها متفاوت است. علاوه بر این، کالری مورد نیاز بسته به سایز، سن، جنسیت و میزان انجام ورزش ها و حرکات ورزشی دارد و به همین دلیل، تعداد وعده های غذا نیز از فردی به فرد دیگری متغییر است.


کربوهیدرات ها:

کربوهیدرات های مرکب، جزء اصلی یک رژیم هستند که در غذاهایی چون پاستا، ماکارونی، انواع نان های شیرینی، نان های سبوسدار و برنج وجود دارند. کربوهیدرات ها تامین کننده انرژی، فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی هستند و در عین حال، دارای مقدار ناچیزی چربی هستند. یک رژیم غذایی مملو از کربوهیدرات ها، باعث افزایش ذخیره انرژی بدن از کربوهیدرات ها می می شود.

و همین موضوع باعث انجام هرچه بهتر ورزش های استقامتی، به ویژه در زمان های بیش از یک ساعت می شود.
امروزه روش کلاسیک و سنتی ذخیره کربوهیدرات ها، منسوخ شده است و به جای آن از روش جدید و اصلاح یافته استفاده می شود که در افزایش گلیکوژن ماهیچه ها کم ضررتر و موثر تر است. مهم ترین عاملی که ذخیره گلیکوژن را افزایش می دهد، سوزاندن 50 تا 60 درصد از کربوهیدرات ها و تبدیل آن به انرژی در طول روز است.
قندهای ساده که در موادی نظیر نوشابه های غیر الکلی، انواع مرباها و ژله ها و آبنبات ها هستند، اگرچه کالری بسیار زیادی را به بدن می رسانند، اما از نظر غذایی ارزش چندانی ندارند. و در حقیقت، اگر دقیقا" پیش از انجام ورزش ها مصرف شوند، باعث کاهش کارآیی ورزشکاران می شود و حتی ممکن است منجر به هیپوگلیسما (کاهش میزان قند خون) شوند.

پروتئین ها:

مهم ترین نقش پروتئین ها در در بدن، رشد و ترمیم بافت های بدن است. بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که ورزشکاران به مقدار زیادی پروتئین نیاز دارند و رژیم آنها باید از مقدار پروتئین بالایی برخوردار باشد، تا ماهیچه های آنها رشد کنند. اما محققان بارها و بارها در آزمایشات و تحقیقات خود، چنین نظریه ای را غلط بر شمرده اند و این موضوع که رژیم پروتئین باعث رشد و افزایش ماهیچه ها می شود، نادرست است. تنها عاملی که باعث افزایش حجم عضلات بدن می شود، انجام تمرینات شدید و مداوم است.

مصرف پروتئین در ورزشکاران و افرادی که به تمرینات بدنسازی می پردازند، در مقایسه با افراد معمولی، تنها مقدار بسیار کمی افزایش می یابد و البته اغلب آنها این مقدار ناچیز را از راه خوردن غذای زیاد جبران می کنند. به طوری که اغلب ورزشکاران آمریکایی بیش از نیاز بدنشان پروتئین مصرف می کنند و حتی این مقدار به دو وعده در روز می رسد.

بنابراین بدن افراد برای افزایش عضلات و ماهیچه ها، پیش از آنکه شروع به ورزش های سنگین و سخت کنند، نیاز به پروتئین دارد. البته باید یادآور شد که پروتئین اضافی تبدیل به انرژی شده و حتی در بعضی مواقع به شکل چربی در بدن ذخیره می شود. به همین دلیل مصرف بالای اسیدآمینو ها وپروتئین ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود. زیرا ممکن است علاوه بر ایجاد کمبود کلسیم، بار زیادی بر روی کلیه ها میگذارند که نیازمند تصفیه بیشتر مواد پروتئینی نیتروژن دار است.


آب و مایعات:

آب مهم ترین ماده برای بدن است و علیرغم اهمیت آن از سوی ورزشکاران نادیده گرفته    می شود. آب و مایعات برای آب رسانی به اندام های بدن و تنظیم دمای آن بسیار ضروری هستند. آبی که بدن از راه تعریق از دست می دهد تا خنک بماند، ممکن است در طول مدت یک ساعت ورزش، به چبدین لیتر برسد.


افراد بالغ و بزرگسال، هرگونه کاهش وزن در طول ورزش را که به علت از دست دادن آب بدن است، باید از طریق نوشیدن آب و دیگر مایعات جبران کنند. بهترین روش برای آنکه مطمئن شوید آب کافی به بدن شمادر حین ورزش می رسد، آنست که ادرار شما شفاف باشد.


چند توصیه برای رساندن آب کافی به بدن:


به مقدار کافی آّب، آبمیوه و شیر بنوشید.


از نوشیدن آشامیدنی های کافئین دار، جدا" خودداری کنید. زیرا کافئین یک ماده ادرار آور است و باعث از دست رفتن آب بدن می شود.


قبل، بعد و در حین ورزش به مقدار کافی مایعات بنوشید.


در طول ورزش به کودکان مقدار کافی مایعات بخورانید. زیرا آنها مانند افراد بزرگسال در مقابل تشنگی ممکن است واکنش نشان ندهند.


بدست آوردن وزن مناسب برای مسابقات:

هر گونه تغییر در وزن بدن به منظور شرکت در مسابقات، باید بصورت بی خطر و موثر صورت گیرد. در غیر اینصورت ضرر آن بیش از منفعت آن است. پایین نگه داشتن وزن بدن به طور غیر اصولی، کاهش سریع وزن و یا افزایش وزن به طور سریع و غیر طبیعی ممکن است اثرات سوء و بدی بر روی سلامت بگذارد.


بنابراین هر گونه افزایش یا کاهش وزن باید به طور صحیح و اصولی انجام شود. ورزشکاران جوان که قصد دارند وزن خود را کاهش دهند بهتر است از یک متخصص رژیم و تغذیه کمک بگیرند. در غیر این صورت ممکن است از نظر سلامت دچار مشکلاتی شوند.


هرم غذایی؛ راهنمای خوبی برای چگونگ مصرف انواع غذاها است و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، ویتامین ها و دیگر مواد معدنی لازم به بدن خواهد رسید.


پیش از انجام هر ورزشی، با یک متخصص و یا فرد حرفه ای در زمینه تغذیه و رژیم صحبت کنید تا بر طبق نوع ورزش، سن، جنسیت و ... راهنمایی های لازم را به شما بکند.

[ یکشنبه سیزدهم تیر 1389 ] [ 0:10 ] [ الهام تنورساز ] [ ]

 تاریخچه:

ورزش والیبال در سال 1895 میلادی (1274 هجری خورشیدی) توسط "ویلیام ج.مورگان"

(William G. Morgan) مدیر  سازمان جوانان مسیحی(Y.M.C.A) در "هولیک" ایالت ماساچوست

 آمریکا ابداع شددر ابتدا این ورزش"مینتونت" (Mintonette) نام گذاری شده بود. مورگان

  تحت تأثیرمحبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی

 را به وجود آورد که بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از

 تویی که به دلیل سبکی وزن به دست ها آسیب نمی رساند، بازی را شروع کرد. با وجود

 اینکه به طور آهسته و کند از سازمان جوانان مسیحی آغاز شد، ولی طولی نکشید که در

 کلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت. در "اسپرینگ فیلد"، دکتر  "ت -

 آهالستیگ" با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبال تغییر نام داد، زیرا قصد اساسی

 از بازی کردن، فرستادن و برگشت دادن (رد و بدل کردن) توپ از روی تور است که کلمه

 "والیبال" در معنا این نیت را مشخص می کند. با اینکه والیبال در آغاز یک ورزش سالنی بود و

 در محل های سرپوشیده انجام می شد و اساساً برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران

 و تجار اختصاص یافته بود، ولی کم کم به زمین های روباز کشیده شد و به عنوان یکی از

 فعالیت های جالب توجه تابستانی درآمد و به شدت تعقیب می شد. در آغاز برای بازی والیبال

 قوانین خاصی تدوین نشده بود. هر فرد و در هر کشوری به میل خود و به طریق مختلف با

 توپ بای می کردند. رفته رفته والیبال در مناطق و نواحی مختلف جهان گسترش یافت.

 همچنانکه هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع

 نواقص می شود، والیبال نیز از این قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع

 شد و روش ها و حرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید. در سال 1900 میلادی پذیرفته

 شد که امتیازات هر ست بازی 21 پوئن باشد. در سال 1912 میلادی سیستم چرخش به

 تصویب رسید. در سال 1917 میلادی پذیرفته شد که هر ست بازی 15 پوئن (امتیاز) باشد.

در سال 1918 تعداد بازیکنان هر طرف زمین 6 نقر پیشنهاد شد که مورد قبول عامه قرار

 گرفت.در سال 1921 موافقت شد که هر تیم با سه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد.

در سال 1923 میلادی اندازه زمین بازی 9×18 متر تعیین شد.به مرور در سال های بعد، قوانین

 فراوانی برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قوانین قبلی نیز تغییراتی حاصل گشت که

 هنوز هم این تغییرات ادامه دارد و هر چهار سال یکبار در کنگره بین المللی والیبال تغییراتی

 در قوانین بازی به تصویب می رسد.اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت، کانادا و در سال

 1900 میلادی بود. اساساً نهضت Y.M.C.A (سازمان جوانان مسیحی) در معرفی این ورزش به

 دیگر کشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی داشت. بازی والیبال در پایان سال1900 به

 هندوستان و در سالهای 1905 به کوبا، 1909 به پورتریکو، 1910 به فیلیپین، 1912 به اوروگوئه،

 1913 به چین و 1917 به ژاپن و به تدریج از سال 1914 میلادی به بعد توسط

 سربازان آمریکایی و مستشاران و اشخاص دیگر به کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه،

 چکسلواکی، لهستان، شوروی و بلغارستان و سایر کشورهای اروپایی معرفی شد و تعمیم

 یافت. ولی به سبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان، در ابتدا امر قبول آن به کندی صورت

 می پذیرفت. فرانسه، چکسلواکی و لهستان سه کشوری بودند که قبل از دیگران اقدام به

 تشکیل فدراسیون ملی والیبال در کشورخود کردند. اتحاد جماهیر شوروی نیز که در سال

1923 میلادی اقدام به تأسیس انجمن ملی والیبال نمود برای پیشرفت و دگرگونی آن فعالیت

 زیادی به عمل آورد. اصولاً شوروی ازکشورهایی بود که در پیشرفت تکنیک و تاکتیک والیبال و

 تنظیم قوانین در جهان سهم بسزایی دارد و برای قهرمانی در مسابقات است که قدرت بزرگ

 جهانی به حساب می آمد. کشورهای فرانسه، چکسلواکی (جمهوری چک کنونی) و لهستان

 پس از تشکیل فدراسیون ملی مصمم شدند با کمک کشورهای دیگر فدراسیون بین المللی را

 تاسیس نمایند و در سال 1936 در بازی های المپیک در برلین آلمان در این زمینه فعالیت زیادی

 نمودند، ولی با آغاز جنگ بین المللی دوم و طغیان آن در اروپا اقدامات آنان متوقف شد. به طور

 کلی، تغییرات و پیشرفت والیبال را می توان به سه دوره تقسیم نمود: دوره اول از سال آغاز

 تا سال 1918 ، دوره دوم ازسال 1919 تا سال 1946 و دوره سوم ازسال 1947 میلادی به بعد

 که تغییرات و پیشرفت اساسی والیبال در دوره سوم صورت پذیرفته است. پس ازجنگ بین

 المللی دوم، فعالیت های فراوان برای حرکت جدید به والیبال مجددا آغاز شد و اولین مسابقه

 بین المللی در قاره اروپا بین دو کشور فرانسه و چکسلواکی در شهر پاریس برگزار گردید.

 پیگیری برای تأسیس فدراسیون بین المللی والیبال ادامه یافت. مذاکرات بین سه کشور

 فرانسه، چک و لهستان منجر به موافقت در جهت تشکیل کنگره ویژه برای تأسیس اتحادیه

 بین المللی والیبال گردید.سرانجام در آوریل سال 1947 میلادی، کنگره ای با شرکت نمایندگان

 14کشور از سراسر جهان در پاریس برگزار و موافقت شد فدراسیون بین المللی والیبال

 (F.I.V.B ) تأسیس گردد که این فدراسیون در پاریس تشکیل شد و "پل لیبود" فرانسوی به

 عنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد. به زودی کشورهای زیادی

 درخواست عضویت خود را برای پیوستن به فدراسیون بین المللی اعلام نمودند که امروز این

 فدراسیون حدود 217 کشور عضو دارد و بیش از 200 میلیون نفر از مردم جهان والیبال بازی

 می کنند. اولین رئیس انتخابی فدراسیون بین المللی والیبال "پل لیبود" از کشور فرانسه تا

 سال 1984 میلادی (یعنی 37 سال تمام) ریاست فدراسیون بی المللی را با قدرت برعهده

 داشت و توانست با کمک سایر اعضاء این فدراسیون را در ردیف فعا ل ترین فدراسیون ها،

و والیبال را در زمره بزرگترین ورزش های جهانی درآورد.پس از تأسیس فدراسیون بین المللی،

 کمیته های مختلفی در داخل آن به وجود آمد و برنامه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و

 آغاز شد. در سال 1949 میلادی اولین دوره مسابقات جهانی والیبال برای مردان در پراگ و در

 سال 1952 دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان در مسکو

 برگزار شد. برنامه این مسابقات به طور منظم هر چهار سال یکبار تاکنون در کشورهای

 مختلف انجام شده است. در سال 1998 دوره چهاردهم مسابقات جهانی مردان با شرکت

24 تیم و دوره سیزدهم مسابقات جهانی زنان با شرکت 16 تیم در ژاپن انجام یافت.به سبب

 اهمیتی که والیبال در بین ورزش ها به دست آورد، در سال 1964 میلادی مسابقات والیبال

 مردان و زنان به برنامه بازی های المپیک توکیو اضافه شد که تاکنون در دوره های بازی های

 المپیک برنامه های آن اهمیت خاصی انجام شده است.علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان و

 المپیک، مسابقات والیبال مردان و زنان در سراسر جهان با عنوانهای: جام جهانی، لیگ

 جهانی، قهرمانی اروپا، پان آمریکن، قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی، والیبال ساحلی، جهانی

 دانشجویان (یونیور سیاد). قهرمانی آفریقا، ارتش های جهان، گراندپری زنان، راه آهن های

 جهان، قهرمانی ناشنوایان، قهرمانی معلولین، پارالمپیک معلولین، قهرمانی کشورهای عربی،

 چهار تیم برتر، جایزه بزرگ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غیره در گروه

 های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به طور منظم انجام می شود. در تاریخچه والیبال

 جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک ها، تاکتیک ها و آمادگی جسمانی در

 والیبال معرفی نمود.انجمن والیبال ژاپن از سال 1961 فعالیت های بین المللی خود را افزایش

 داد و تیم های ملی زنان و مردان این کشور در کلیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین

 المللی و کنفدراسیون آسیایی شرکت نموده اند. مربی تیم ملی والیبال مردان ژاپن "یاسوتاکا

 ماتسودایرا" (Yatsutaka Matsudaira) با تنظیم یک برنامه هشت ساله و منطقی از سال

 1965 تا 1972 میلادی توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال 1972 برای کشور خود به

 دست آورد. ماتسودایرا یکی از بزرگترین مردان والیبال جهان به حساب می آید و سمت هایی

 را با عنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئیس

 فدراسیون بین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی و الیبال داشته است. وی سهم بسزایی در

 پیشرفت والیبال جهان دارد. ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را در

 سال 1971 میلادی در دوکاتاگوری 1و2 در توکیو تشکیل داد که قریب 60 نفر از کشورهای

 مختلف جهان در این کلاس شرکت داشتند از دیگر مردان والیبال ژاپن که در این تاریخچه

 می توان از وی نام برد، "تویودا" است که ازلحاظ تئوری فنی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های

 والیبال در جهان سهم مؤثری داشته است. ضمناً تویودا سمت هایی در فدراسیون بین المللی

 و کنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته  است.تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از

 اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جهانی تاکنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را

 در جهان بدست آوردند عبارتند از کشورهای: شوروی سابق، ایتالیا، ژاپن، چکسلواکی، آمریکا،

 لهستان، بلغارستان، رومانی، مجارستان، آلمان شرقی، کوبا، برزیل، آرژانتین، کره جنوبی،

 چین، پرو، فرانسه، کره شمالی، هلند، سوئد و کانادا. امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با

 سازمانی مرکب از یک رئیس، دو نائب رئیس، پنج نائب رئیس از کنفدراسیون های والیبال قاره

 ها یک مدیر فنی، یک خزانه دار، 13 عضو و کمیته های مسابقات، مربیان داوری، قوانین،

 پزشکی، گسترش و فعالیت ها، شناسایی بازیکنان، اطلاعات، حقوقی، تشریفات، والیبال

 ساحلی، لیگ جهان و همچنین حدود 217 کشور عضو و پنج کنفدراسیون والیبال قاره ها با

 سازمان منظم و تعدادی مدرسین بین المللی در امور داوری و مربیگری، برنامه های والیبال

 را در سراسر جهان هدایت کرده و به پیش می برد. در تاریخچه والیبال جهان امروز از دکتر

 "روبن اکوت" که از سال 1984 میلادی در کنگره والیبال لس آنجلس آمریکا به ریاست

 فدراسیون بین المللی انتخاب شده است، باید به بزرگی یاد کرد. امروزه مقر فدراسیون بین

 المللی والیبال در شهر "لوزان" سوئیس قرار دارد.از رویداد های مهم والیبال به غیر از

 المپیک، قهرمانی جهان و جام جهانی می توان لیگ سراسری مردان جهان را نام برد. اولین

 دوره لیگ جهان در سال 1990 میلادی با شرکت 8 تیم و جایزه ای معادل یک میلیون دلار آغاز

 شد.از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر، پیشرفت های سریع والیبال

 ساحلی است که به سبب اهمیت آن و با درایت و مدیریت دکتر اگوستا، کمیته بین المللی

 المپیک تصویب نمود و مسابقات آن در المپیک 1996 میلادی در آتلانتا آغاز گردید.

 

والیبال در ایران

والیبال درسال۱۲۹۹ هجری شمسی توسط استاد ورزش ایران آقای مهدی میرورزنده وارد

 ایران شد. آموزش والیبال درابتدای ورود فقط درسه محل به نام های کالج البرز - کلوپ

 شایسته (اجتماعیون) - ودارلمعلمین انجام می گرفت ولی چندی نکشید که جای

 خودرادرمحله ها وشهرهای ایران بازنمود. اصفهان اولین شهری بود که پس ازتهران به

 فعالیت دراین رشته پرداخت.فدراسیون های والیبال وبسکتبال درابتدابطورمشترک فعالیت

 میکردند ولی باگسترش والیبال این فدراسیون ها مستقل شدند.اولین مسابقه  باشگاهی

 شهرتهران درسال۱۳۱۴ باقهرمانی تیم دربند انجام شد.

ایران برای اولین باردر مسابقات قهرمانی آسیا درسال ۱۳۳۷ شرکت کرد که توانست مدال

 نقره این بازیهارانیزبدست آورد.

 

 

[ شنبه هشتم خرداد 1389 ] [ 23:18 ] [ الهام تنورساز ] [ ]

 

قوانین:

قوانین هر ورزش یکی از ارکان مهم و اصلی آن ورزش می باشند. ورزش والیبال با بیش از یک

 قرن تجربه و قدمت دارای قوانینی می باشد که تاکنون دچار تغییرات متعددی گشته و امروزه

 به عنوان قوانینی جامع و کامل در اختیار ما قرار دارد و مطمئنا در آینده نیز دچار تغییراتی

 می گردد.

 

جدیدترین قوانین تایید شده توسط فدراسیون بین المللی والیبال را برای شما عزیزان گردآوری

کرده ایم که آن را در 2 بخش ذیل ارائه می کنیم :

 

 فضای زمین والیبال توسط توری به دوقسمت تقسیم میشود که این توردارای خصوصیات

 زیرمیباشد.

 

قوانین تور:

 

1-   ارتفاع لبه بالایی تورتاسطح زمین برای مردان 43/2 متر وزنان 24/2 مترمیباشد.

2-   پهنای خود تور(ازلبه بالایی تالبه زیرتور) یک متر است (ازده خانه 10در10سانتیمتری

تشکیل میشود).

 

3-   درازای تور(طول تور) 10مترمیباشد (ازهرطرف زمین 5/0 متراضافه تر)

 

4-   سرتاسرلبه بالایی توریک نوارافقی به پهنای 7سانتیمتر ازجنس کرباس دوخته میشود که

 درمنتهی الیه هرطرف نواربالای توریک سوراخ برای عبوریک ریسمان قرارداردتالبه بالایی تور

رابه میله ها متصل نماید .

 

5-   ازداخل نواربالایی توریک سیم فنری (سیم بکسل ) قابل انعطاف گذرانده میشود که

ازدوطرف به میله ها بسته میشوند

 

6-   درلبه پایین تورنیز یکنوار5سانتیمتری وصل میشودکه ازداخل آن یک طناب عبورداده شده

تاپس ازاتصال به میله ها پایین تورنیز محکم وکشیده شوند.

 

7-   دردوانتهای تورودقیقا روی خطوط طولی زمین تونوارعمودی به پهنای 5 سانتیمتر(به

اندازه پهنای خطوط زمین) تعبیه میشودکه به رنگ سفیدمیباشد.

 

8-   رنگ خود تورمشکی وازجنس نخ کتان (یامواد مصنوعی ) میباشد.

 

9-   دردوطرف تور(دقیقا درپشت نوارهای عمودی) دوآنتن به تورمتصلمیشوندکه این آنتن

 هادارای 80/1 متر ارتفاع میباشد(یک مترمساوی با عرض تورو80سانتیمتربالای تور) وظیفه

این انتن هامشخص کردن فضای بالای توراست . قطر این آنتن ها یک سانتیمتر وازجنس

فایبرگلاس نشکن وقابل انعطاف میباشند. این آنتن ها هر10سانتیمتر 10سانتیمتربه رنگ سفید

 وقرمز رنگ آمیزی شده اند .

 

10-  میله های نگهدارنده تورکه درفاصله 50تا100سانتیمتری ازخطوط طولی زمین

قراردارند .ارتفاع این میله ها 55/2 متر است (بایستی ازنظرارتفاعی قابل تنظیم باشند ).

 

11-  روکش میله ها که باعث جلوگیری ازآسیب دیدگی ناشی ازبرخوردبازیکنان بامیله

هامیشود.

 

قوانین توپ :

 

1-   توپ والیبال کروی وازیک رویه چرمی نرم وقابل انعطاف یاچرم مصنوعی ویک توئی

لاستیکی تشکیل میشود

 

2-   رنگ توپ میتواند به رنگ روشن ویکسان یاترکیبی ازرنگها باشد

 

3-   محیط توپ بین 65 تا67 سانتیمتراست .

 

4-   فشارباد اخل توپ بایستی بین 30/0 تا 325/0 کیلوگرم برسانتیمترمربع باشد.

 

5-   وزن توپ نیز بین 260 تا280 گرم منظور شده است.

 

قوانین ومقررات والیبال

 

دراین بحش سعی می شود برخی قوانین ومقرراتی که بیشترین کاربرد راداراست ودانستن

آن برای یک والیبالیست الزامی است آموزش داده شود که بابهره گیری ازاین اطلاعات

درروندآموزش موفق ترعمل نماید.

 

برای انجام بازی والیبال به یکسری امکانات خاص نیاز میباشد(البته والیبال ورزشی است که

میتوان آنرابه عنوان تفریح درپارکها وسایر فضاها فقط بایک توپ انجام دادولی قصداصلی ما

آموزش اصولی والیبال است). این امکانات عبارتند ازفضای مخصوص بازی (سالن – فضای

والیبال ساحلی)- تور – توپ – لباس مناسب و....

 

حال به تجزیه وتحلیل فضای والیبال (سالن) می پردازم.

 

زمین والیبال که دریک سالن سرپوشیده انجام میشود بایستی کاملا صاف وعاری از هرگونه

 مانع یاپستی وبلندی باشد درزیر اندازه واجزای زمین توضیح داده شده است :

 

 ۱-   منطقه آزادیا Free zone – مستطیلی است به عرض 15 تا19متروطول 24 تا34متر

 

2-   زمین بازی یا  Playing court – مستطیلی به عرض 9وطول 18مترکه توسط خطی (موازی

 خط عرضی ) به دومربع 9متردر9متر تقسیم میشود.

 

3-   منطقه حمله (منطقه جلو یا یک سوم )یا Front zone - باخطی موازی خط مرکزی

ودرفاصله 3متر ازخط مرکزی مشخص میشود.(مستطیلی به ابعاد 9در3متر)

 

4-   منطقه عقب یا Back zone - ازخط یک سوم تاخط عرضی انتهای زمین است (مستطیلی

به ابعاد 6در9متر)

5-   منطقه سرویس یا  Service zone – بادوخط 15 سانتیمتری که باخط انتهایی زمین بازی

 20سانتیمتر فاصله دارند ودرامتداد خط طولی رسم میشوند مشخص میگردد.(بازیکن

سرویس زننده میتوانددراین منطقه تاجای که منطقه آزاد وجود داردبرای اجرای سرویس به

 عقب برود)

 

6-   خط چین هایی که درامتداد خط یک سوم رسم میشوند از5خط کوتاه که هرکدام 15

سانتیمتر طول دارند وباهم 20سانتیمتر فاصله دارند رسم می شوند تامحدوده خط حمله

رادرخارج اززمین مشخص نمایند (طول مجموع این خط چینها 175 سانتیمتر میشود)

 

7-   منطقه تعویض بازیکنان ک حدفاصل خط مرکزی زمین تاخط چین های امتدادیافته یک سوم

 می باشد( درسمت داورپایین ونیمکت تیم )

 

8-   منطقه گرم کردن یا  Warm –up zon – دومربع به ابعاد 3در3متر است که خارج ازمنطقه

آزاد مشخص میشود تابازیکنی که قصد تعویض دارد قبل ازورودبه زمین دراین منطقه خود

راآماده نماید.

 

9-   پهنای تمام خطوط زمین بازی والیبال 5 سانتیمتر است .(به غیر ازخط چین ها وخطوط

مشخص کننده منطقه سرویس بقیه خطوط جزو زمین بازی محسوب شده وبرخورد توپ باآنها

به منزله برخورد توپ باداخل زمین می باشد)

 

10 - محل نیمکت بازیکنان تیم یا Team bench

 

 11- محل میز منشی مسابقه که دقیقا روبروی سرداور وپشت داور پایین خارج ارمنطقه آزاد

 قراردارد.

     12-  ارتفاع سقف سالن ازسطح زمین بایستی حداقل 7متر باشد (بازیهای جهانی 5/12

متر).

13- سطح زمین اصلی بازی معمولا ازجنس مصنوعات پلاستیکی بارنگ روشن (سبز- آبی

روشن) می باشد که ازمحدوده فضای آزاد جدامیشود(البته زمین های پارکتی ازجنس چوب

باروکش رنگ پلی استرازکیفیت بالایی برخورداراست).

 

فرمت تیمها :

 

1-     تعدادبازیکنان یک تیم 12 نفر است .

 

به همراه 12 بازیکن یک مربی (سرمربی) ؛ یک کمک مربی (مربی) یک فیزیوتراپ (بدنساز)

ویک پزشک می باشد.

2-     یکی ازاعضای تیم به عنوان بازیکن آزاد(لیبرو) مشخص میشود (بارنگ پیراهن متفاوت ).

 

3-     فقط افرادمذکور مجازند درجریان بازی برروی نیمکت ذخیره ها بنشینند.

 

4-     یکی ازاعضای تیم (بغیرازلیبرو) بایستی به عنوان کاپیتان تیم ازسوی مربی تعیین شود.

(دربرگه مسابقه ثبت می گردد).

5-     تجهیزات بازیکنان شامل پیراهن ها ، شورت ها ، جوراب ها ، کفش های مخصوص است

 (بایستی همگی متحدالشکل باشند- پیراهن بازیکن آزادبادیگران متفاوت است)

6-     شماره پیراهن ها میتواند از عدد1 تا 18 شماره گذاری شود .

 

7-     شماره ها بایستی دروسط جلو ووسط پشت پیراهن منظورشوند.

 

8-     شماره روی سینه باید حداقل 15 سانتیمتر بلندی وشماره پشت حداقل 20 سانتیمتر

بلندی داشته باشد (درمسابقات جهانی شماره بازیکن بایستی درقسمت پای سمت راست

 شورت به بلندای 4 تا 6 سانتیمتر وپهنای حداقل یک سانتمتر نصب شود).

 

9-     کاپیتان تیم با یک نوار 2×8 سانتیمتری درزیرشماره جلوی پیراهن مشخص می شود.

 

10- بازیکنان مجازنیستند هیچگونه وسایلی که سبب مجروح شدن دیگران شود یا امتیاز وتفع

 

ساختگی برای بازیکن بوجود آوردهمراه داشته باشد(بامسئولیت خودشان میتوانند ازعینک

ویالنز استفاده نمایند).

 

11- کاپیتان ومربی تیم ، هردومسئول رفتاروانضباط اعضاء تیم خود هستند.

 

12-  کاپیتان ومربی باید قبل از شروع بازی برگه ثبت مسابقه راامضاء نمایند.

 

13- کاپیتان ومربی میتوانند تقاضای تایم اوت استراحت ویاتویض بازیکن نمایند.

 

 

 

[ شنبه هشتم خرداد 1389 ] [ 23:6 ] [ الهام تنورساز ] [ ]

والیبال ساحلی

قوانین مقررات  :

والیبال ساحلی ورزشی است مفرح ولذت بخش که درسالهای اخیر طرفداران زیادی اززن

 ومرد رابه خود جذب کرده است . نیاز به امکانات کم یکی دیگر ازعوامل گرایش افرادبه این

بازی سرگرم کننده می باشد.باتوجه به ازدیاد طرفداران این وزش درسال 1996 (المپیک آتلانتا)

 به همت آقای روبن آگوستا به جمع بازیهای المپیک پیوست وتاکنون پیشرفت های بسیاری

نموده است. همانطور که مستحضرید این بازی بین دوتیم دونفره اجرامیشود (زنان ومردان).

 

درزیر برخی ازقوانین مهم این بازی بخصوص درزمینه تجهیزات وامکانات آورده شده است  .

 

(لازم به ذکر است تفاوت زیادی بین ابعاد واندازه های زمین والیبال ساحلی بازمین داخل سالن

 نیست ونکات موردتفاوت بارنگ قرمز مشخص شده اند).

 

الف- اندازه هاوشرایط  زمین :

 

-  طول 18 متر

 

-  عرض 9متر

 

-  منطقه آزاد (ازهرطرف بین 3 تا5 متر)

 

-  منطقه یک سوم (حمله ) وجودندارد

 

-  خط وسط زمین وجود ندارد

 

-  پهنای تمام خطوط بین 5 تا 8سانتیمتراست

 

-  فضای بالای زمین بایستی تاارتفاع 7 الی 5/12 متری عاری ازهرگونه مانع باشد

 

-  سطح زمین ازشن (ماسه) یک دست که حداقل باید دارای 40سانتیمتر عمق باشد پوشیده

 شده

 

-  ماسه بایستی ازالک گذرانده شده ودارای اندازه مناسب وقابل قبول باشد  (زبروخشن

نباشد)

-  ماسه بایستی عاری ازهرگونه اشیاء آسیب رسان – صدف – سنگ و...باشد

 

-  برای مسابقات جهانی توصیه شده که یک پارچه قیراندودتهیه شده تاوسط زمین اصلی

 رادرحالت بارانی بپوشاند.

 

-  رنگ خطوط زمین بایستی کاملا مغایر با رنگ ماسه باشد

 

-  خطوط زمین بایدازنواربامواد مقاوم ساخته شده وضمنا این مواد, نرم وقابل انحناء باشند

 

ب- قوانین تور:

 

 -  طول تور 10متر میباشد

 

 - عرض تور یک متراست

 

سرتاسر بالاوپایین تور نواری به پهنای 5 تا 8 سانتیمتر ازجنس کرباس (دولا) دوخته شده که

رنگ آن ترجیحا آبی سیریارنگهای روشن است .

 -  نوارهای عمودی (کناری تور) که دقیقا روی خطوط طولی زمین قرارمیگیرند نیز دارای 5 تا 8

 سانتیمتر پهنا می باشند

 -  درپشت نوارهای کناری نیز مانند بازی سالنی دو آنتن به ارتفاع 180 سانتیمتر نصب میشود

 که یک متر آن درتورو80سانتیمتر آن دربالای تور قراردارد وفضای بالایی زمین رامشخص

میکنند

 

- جنس این آنتن ها ازفایبرگلاس نشکن وبه قطر یک سانتیمتر ساخته میشود

 

- ارتفاع توربرای مردان 43/2 متر وبرای زنان 24/2 درنظرگرفته میشود

 

- میله های نگهدارنده تورنیز بایستی کاملا گرد ومدوربوده وبا بالشتک های ویژه ای پوشیده

شوند تاازآسیب دیدگی بازیکنان جلوگیری کند.

 

پ – تجهیزات بازیکنان :

 

 - لباس بازیکنان شامل شورت یامایو شنا , یک پیراهن یا TANK TOP است.

 

 - لباس بازیکنان بایستی کاملا تمییز ویک رنگ ویک طرح داشته باشد

 

- شماره بازیکنان بایدبا رنگ کاملا متمایز تهیه شده باشد ( اندازه رسم شماره ها حداقل 10

سانتیمتر در5/1 سانتیمتر است)

- شماره باید روی سینه یادرجلو ی شورت بازیکنان تعبیه شده باشد

 

 - بازیکنان نبایستی ازکفش یا جوراب استفاده نمایند ( مگر بااجازه داور)

 

 - همراه داشتن هرگونه اشیاء که سبب جراحت ومصدومیت بازیکن دیگر شود ممنوع است

 

 

[ شنبه هشتم خرداد 1389 ] [ 22:1 ] [ الهام تنورساز ] [ ]

تکنیک های والیبال به نظر راحت وآسان جلوه می کنند اماباید به این نکته توجه داشت که دراجرای دقیق یک تکنیک عوامل متعددی دخیل می باشندکه هرچه تعدد این عوامل بیشتر باشد بکارگیری آن تکنیک واجرای آن مستلزم دقت وتمرین بیشتری خواهدبود .برای آنکه توجه شمابه این مطلب معطوف گردد لازم است ذکرشودکه نگه داشتن یک جسم درهوا بسیارسخترازنگهداری آن برروی زمین است خواسته اینکه برای این نگهداری زمان کوتاهی درحد صدم ثانیه وقت دراختیارمان باشد .بعنوان مثال شمابرای اجرای  دریافت اسپک حریف مراحل زیرراباید دنبال کنید - تعیین سرعت توپ - تعیین مسیرتوپ - تعییت محل فرود توپ - نوع حرکت جهت رسیدن به محل فرود- نوع تکنیک بکارگرفته شده - تعیین هدف ارسال توپ دریافتی . حالافکرمیکنید برای بررسی واجرای این همه چه مقدار زمان دارید؟ بیشترین فاصله داخل زمین والیبال قطر زمین خودی میباشد که تقیبا ۱۱ تا۱۲متر فرض شود .سرعت توپ های بازیکنان متوسط بین ۶۰تا۸۵ کیلومتر درساعت است حالا زمان خودرابرای دریافت چنین توپی محاسبه کنید . بااین مثال درمی یابید که اجرای فنون والیبال درسطح نیمه حرفه ای وحرفه ای چندان هم راحت نخواهد بود.

تکنیک هایی که آموزش داده خواهدشد عبارتند از:

پنجه:

تکنیک  پنجه رامیتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک رابه خوبی فراگیرد درفاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و....بسیارموفق خواهد بود.شاید به نظر برسد فقط افرادی که درزمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست ومهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید .البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرترازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود وبه حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.

درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرارمیگیرد:

1- وضعیت عمومی بدن

2- وضعیت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)

3- مراحل دریافت وارسال توپ

1- شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن

اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد

1-1 – درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند

2-1- درگاردساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود

3-1- دستها نیز بالاترازسطح شکم قرارمیگیرند

4-1- درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه رادرجلو قراردهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست درجلو الزامی است .

2- شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه وقالب توپ)

انگشتان شست که باکنارهم قرارگرفتن یک خط رامیسازند بایستی موازی ابروها ودرفاصله مناسب از سر وصورت قراربگیرند . انگشتان نشانه هم درکنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست یک مثلث راتشکیل میدهند

نکته مهم :

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر(ازلحاظ فاصله ) درحالت مناسب قرارداردیانه می توان تست زیرراانجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها راازهم دورکنید تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبورکند وهمزمان بااین عمل, سر, هیچگونه حرکتی نداشته باشد  .اگرتوپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هدزدن راانجام میدهند برخوردکرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است .

البته پس ازکسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ کاسته میشود وانگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.

۳- شرح مرحله سوم (دریافت وارسال)

مرحله دریافت وارسال درمدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها درعمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنهارابصورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت :

پس ازرسیدن به محل مناسب (زیر وپشت توپ) بااستفاده ازگامهای درست واتخاذ گاردمناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . دراین حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده وحالت کروی خودرادارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند) . بدون آنکه تماسی بین دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ میروند وتوپ راتانزدیک شدن به سر همراهی میکنند . دراین حالت توپ به نزدیکترین فاصله بادستها وسررسیده وحالت کروی دستها دقیقا توپ رااحاطه کرده اند

مرحله ارسال:

هنگامی که توپ درمناسبترین مکان ازنظر فاصله باسرقرارگرفت وبدن نیز درحال تعادل وثبات مناسب بود  عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف رادنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته درپاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرورابه توپ وارد میکند ونیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست)

عملکرد مفاصل درپاس پنجه :

1- درپاس های کوتاه تقریبا تا1 متر ارتفاع بالاترازتور(پاس روی سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نیروواردمیکنند .

2- درپاسهای متوسط تقریبا از1مترتا4متر ارتفاع ونزدیک به دوسر تور(نزدیک به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج وکتف نیز به توپ نیرومیدهند

3- درپاس های بلند باارتفاع وفاصله بیش از4متر ازتمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- کمر –زانوها ومچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :

1- گارد ایستاده

2- گاردمتوسط

3-  گارد نشسته

4- پنجه درحال پرش

5- پاس پنجه پشت

6- پاس پنجه ازپهلو

کاربردساعد :

ازاین تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که ازسرعت بسیاربالایی برخوردارند(مانند توپهای اسپک وسرویس های سنگین ) ویا پاس دادن توپهایی که ازمحدوده شکم وکمر پایین ترهستند استفاده میشود.

دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کمتر است ولی باتمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالابرد.

آموزش مراحل اجرا:

همانطورکه قبلا گفتم من برای آموزش تکنیکهای والیبال گارد متوسط را انتخاب میکنم یاد آوری این نکته ضروری است که تفاوت های عمده ای بین پاس ساعد وساعد دفاعی است . آموزش زیر اجرای پاس ساعد میباشد.

برای گارد ساعد اگر ازقسمت پایین شروع کنیم به این نکات خواهیم رسید

- فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها قرارمیگیرد.

-  زانوهاخم به اندازه ایکه زاویه بین ران وساق پای جلو تقریبا 90 درجه میباشد.

- یکی ازپاها رابه دلخواه اندکی جلوترقرارمیگیرد .

نکته بسیارمهم :درحین آموزش فرقی ندارد نوآموزکدام پای خودراجلوترقرارمیدهد اماپس ازکسب مهارت کافی بایستی عادت کند تاباتوجه به مناطق مختلف شش گانه زمین پای درست راجلوترقرار دهد.

- ناحیه کمر به سمت عقب کشیده میشود .

- دستها داخل یکدیگر قرارمیگیرد.

- مچ دست به سمت پایین شکسته میشود تاعضلات تاکننده کف دست نماسن شود.

- درناحیه آرنج هیچگونه خمیدگی نبایستی باشد.

- تاجای ممکن شانه هابه سمت بالاوجلو آورده میشود تافاصله بین آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزدیک تر شود.

- درپشت هیچگونه خمیدگی (حالت قوز) نبایستی باشد .

- نگاه به سمت جلوقرارمیگیرد.

- حرکت دست ها ازنزدیک کمر شروع شده وبه سمت بالامی آید ودرناحیه جلوی کمر وشکم بهترین محل برای ضربه به توپ میباشد.

- هنگام اجرای این تکنیک باتوجه به فاصله هدف تابازیکن میتوان مفاصل مناسب رابکارگرفت .

درقسمت گالری عکس میتوان نکات یادشده راکشف نمود.

 

 

عوامل مهم دراین نوع پاس:

برای اجرای یک پاس ساعدموفق عوامل متعددی دخیل هستندکه میتوان به برخی اشاره نمود:
- اجرای صحیح وسریع گامهای جابجایی: برای رسیدن به پشت توپ (یادرمسیر آن قرارگرفتن) این بخش اهمیت خاصی دارد.اغلب بازیکنان حتی درسطوح باشگاهی وملی نیز ازاجرای درست این قسمت عاجزند به همین دلیل بازیکنان ودرنتیجه تیمهای ما دردریافت های اول یا دفاع داخل میدان دچار آسیب میباشند . این نکته  برای افرادی که نقش لیبرودارند اهمیت فوق العاده ویژه ای دارد

-  اتخاذ یک گاردمناسب برای دریافت توپ :

برای انتخاب گارد خوب بایستی به سرعت – ارتفاع – چرخش توپ دقت تمود

-    کنترل توپ :

برای دریافت ساعد دومرحله وجودداردکه درادامه به آن خواهم پرداخت دراین قسمت منظور مرحله دریافت میباشد.

-   ارسال درست :

یک ارسال درست عبارت است ازرعایت این نکته که توپ با ارتفاع مناسب – سرعت مناسب – جهت مناسب دقیقا به محل هدف برسد .

- بکارگیری صحیح اهرمهای بدن وعضلات درگیر دراین تکنیک(باتوجه به فاصله هدف تابازیکن )

مراحل اجرای پاس ساعد رامیتوان چنین بیان نمود :
مرحله دریافت :

دراین مرحله باید

1-   بااستفاده ازگام مناسب خود رادرمسیر توپ قرارداد

2-   باتوجه به ارتفاع توپ یکی ازگاردهای ساعد راانتخاب نمود

3-   با دقت مسیر توپ راتارسیدن به نزدیک بدن کنترل نمود

4-  به توپ اجازه داده شود تابه بهترین مکان برای اجرای ضربه برسد ( درناحیه جلوی شکم )

5-   اهرم هاومفاصل رابرای اجرای یک ساعد خوب آماده نمود.

مرحله ارسال:


1- چرخش بدن ازناحیه کمر به سمت هدف (سینه به سمت هدف باشند )

2- بااستفاده از حرکت دست توپ رابه سمت هدف ارسال نمود

3- بازشدن اهرمهای بدن وحرکت به سمت جلو وانتقال وزن بدن برروی پای جلویی .

4- آمادگی برای ادامه بازی

نکته مهم : بهترین محل برای ضربه به توپ با ساعد درناحیه مچ دست وکمی بالاتر ازمحل نصب ساعت برروی دست میباشد.

سرویس:

اززمان پیدایش والیبال تاکنون تکنیک سرویس نیز روند تکاملی بالایی پیداکرده است . امروزه سرویس نزد بازیکنان حرفه ای به یک حمله بسیارقوی وکارآمدتبدیل شده است . انواع سرویسهای سریع باسرعتی بالغ بر80 کیلومتر برساعت اجرامیشوند .درهمه سطوح مسابقات تیمی که ازسرویسهای خوب بهره مند باشد 50درصد فاکتوربرنده شدن راداراست چراکه میتواندبااجرای سرویس موفق تاکتیک تیمی حریف رامختل کرده وبادفاع مناسب امتیاز کسب نماید

تعریف سرویس:
سرویس ضربه ای است که توسط یک بازیکن وبایک دست درمحل مخصوص زده میشود تابازی شروع شود.
شرایط اجرای سرویس:
- حتما درمحل مشخص شده اجراشود (به قسمت آموزش قوانین مراجعه کنید(
- ضربه پس ازسوت داور اجراشود
- ضربه بایک دست زده شود
- خطاهای قانونی سرویس هنگام اجرای سرویس صورت نگیرد
انواع سرویس :
سرویس هارامیتوان ازجهات مختلف تقسیم بندی نمود ولی رایج ترین نوع تقسیم بندی به قرارزیراست:

۱- سرویس ساده روبه تور
2- سرویس ساده پهلوبه تور
3- سرویس تنیسی روبه تور
4- سرویس تنیسی پهلوبه تور
5- سرویس ژاپنی (هوک پهلوبه تور)
6- سرویس چکشی یا موجی
7- سرویس چکشی یاموجی همراباپرش
8- سرویس پرشی

باتوجه به تنوع سرویسها ونیز شرایط این وبلاگ سعی برآن دارم تا ازبین انواع مذکورفقط سرویس هایی که درزمینه آموزش مهم هستند راشرح دهم یعنی :
سرویس ساده روبه تور- سرویس چکشی یا موجی – سرویس تنیسی – سرویس پرشی1

۱) سرویس ساده روبه تور:
جهت یادگیری سرویس کافیست پاسخ سئوالات زیررابدانیم واجراکنیم
سئوال :

الف - برای اجرای سرویس کجا بایستیم ؟
ب- چگونه بایستیم ؟
پ- توپ راچطورگرفته وپرتاب کنیم ؟
ث- نوع ضربه به توپ چگونه باشد؟
ج - پس ازضربه چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ ها :

الف – درمحل سرویس واقع درپشت خط انتهایی زمین (9متر عرضی ) بین دوخط کوتاه مشخص شده (20 سانتیمتری ) ؛ سرویس زن مجازاست تاجایی که منطقه آزاد سرویس نامیده میشود ازخط انتهایی دورشده وازتورفاصله بگیرد.
ب – برای افراد راست دست : پاها تقریبا به اندازه عرض شانه هاباز ؛ پای چپ به اندازه یک گام کوتاه درجلو؛ روبه تور ( امتداد شانه ها موازی با توروالیبال)

نکته بسیارمهم : قبل از اجرای سرویس (حالت آمادگی) وزن بدن تماما ً روی پای عقبی ؛ هنگام اجرای ضربه انتقال وزن بدن ازپای عقب به پای جلو، پس ازضربه وزن بدن تماما ًروی پای جلو.

ج – توپ رابادست غیرضربه زننده (افرادراست دست توپ رابادست چپ نگه میدارند) گرفته هنگام اجرای ضربه آنرا تا ارتفاع مناسب (حداکثر بلندی قد بازیکن درحالت گارد متوسط) بالامی اندازیم به گونه ایکه دقیقا درجلوی کتف ضربه زننده به سمت پایین فرود بیاید(درصورت ضربه نزدن باید توپ درجلوی پای عقبی به زمین بخورد)- (هنگام ضربه وزن بده روی هردوی پاها)

چ – دست به حالت حرکت پاندولی ازعقب حرکت کرده وبا آرنجی صاف به سمت جلو می آید محل ضربه به توپ باپاشنه دست (دست به حالت مشت نیمه باز) به زیرخط استوایی فرضی توپ وارد میشود وپس ازضربه دست حرکت پاندولی خود رادامه میدهد تا نواربالای توررا نشانه بگیرد.

( محل ضربه درفضا دقیقا درجلوی محدوده کمر بازیکن می باشد.)

ح – پس ازضربه به توپ وادامه حرکت دست به بالا بلافاصله وارد زمین میشویم وخود رابرای ادامه بازی آماده میکنیم .

آموزش سرویس چکشی

در این آموزش نیز بازیکنان بایستی به دنبال پاسخ پرسش های زیر باشند تا به اجرای مطلوبتری دسترسی یابند.

الف) کجا بایستیم؟                                    ب) چگونه بایستیم

ج) توپ را چگونه در دست بگیریم                 د) توپ را چگونه بالا بیاندازیم

ه) چه زمانی به توپ ضربه بزنیم                   و) به کجای توپ ضربه بزنیم

ز) چه اعمالی را بعد از ضربه انجام دهیم

اگر هنگام مطالعه جوابها به تصاویر زیر دقت کافی داشته باشید می توانید این تکنیک را به خوبی اجرا نمایید .

حال جواب سوالها:

- محل استقرار بازیکن در پشت خط عرضی زمین است

- پای موافق دست ضربه زننده را به اندازه عرض شانه ها به عقب می بریم

(چنانچه راست دست هستید پای راست را به عقب می برید)

- با دست غیر ضربه زننده توپ را در جلوی ناحیه کمر نگه می داریم و دست ضربه زننده را نیز بالا گرفته آماده برای ضربه زدن نگه می داریم.

- توپ را بالا می اندازیم (تا ارتفاع دست کشیده به سمت بالا) و از ناحیه کمر به عقب خم می شویم .

مهم:

 قبل از زدن ضربه باید به لبه بالایی تور نگاه کنیم و همچنین به هدف در زمین حریف

- هنگام فرود توپ در جلوی کتف ضربه زننده، دست ضربه زننده را با سرعت به سمت جلو آورده و از ناحیه آرنج آن را صاف می کنیم . و در حالی به توپ ضربه می زنیم که دست ضربه زننده از ناحیه آرنج صاف می باشد

- دقیقا با مرکز کف دست به مرکز پشت توپ ضربه را وارد می نماییم

( مچ حالت خم شدن پیدا نمی کند و یا به اصطلاح نمی شکند )

- پس از ضربه زدن به توپ دست حرکت خود به سمت پایین را ادامه می دهد.

- بلافاصله برای ادامه بازی به زمین وارد شده و آماده بازی می شویم

 نکته : قبل ازپرتاب توپ به بالا لازم است نکات زیررامدنظرقراردهیم :

-  هدف خود رادرزمین حریف نشانه بگیریم

-  قبل ازپرتاب توپ به لبه بالایی تورنگاه کنیم تااارتفاع مناسب راپیدانماییم

- هرچه مرکز تماس دست بامرکز توپ هنگام ضربه موافق هم باشند سرویس اجراشده موج بیشتری خواهد داشت

- (منظورازموج توپ ، حرکت عرضی توپ هنگام رفتن  به سمت زمین حریف می باشد)

اگربادقت به تصاویر ونصاویرمشابه نگاه کنید مسلما ً مطالب جدیدتری رامتوجه خواهید شد

 

 سرویس پرشی ( Jump Serve )

سرویس پرشی یا به تعبیری شلیک از راه دور از جمله حرکات دیدنی در حین یک مسابقه والیبال است. این سرویس مخصوص بازیکنانی است که ترسی از زدن سرویس ندارند.

مراحل مختلف این نوع سرویس به تفصیل گفته شده است و در آخر نیز دو کلیپ جالب از زدن سرویس پرشی آمده است.

۱- به اندازه سه ۳ گام بلند از خط انتهایی زمین فاصله میگیریم.

۲- برای حرکت یک گام بلند با پای چپ به جلو میگذاریم.

۳- هنگام گام دوم توپ را به هوا پرتاب میکنیم. سعی شود هنگام پرتاب توپ توپ را به حالت دورانی یا چرخان بو جلو پرتاب کنیم که هنگام ضربه زدن به توپ چرخش توپ به سمت جلو بیشتر باشد مانند ( Top Spin ).

۴- گام سوم را برمیداریم پای راست را به پشت پای چپ قرار میدهیم و می پریم. سع شود حین پرش تعادل حفظ شده و پرش مناسبی داشته باشیم تا به توپ رسیده و ضذبه بزنیم.

۵- با مچ دست به وسط توپ ضربه میزنیم و با انگشتان به بالای توپ . که توپ حالت چرخش به جلو داشته باشد.

۶- بعد از زدن ضربه روی خط یا درون زمین فرود می آییم.

دفاع:

دفاع(‌‌BLOCK) در والیبال که به صورت تک دفاع( یک نفره) ، جفت دفاع و دفاع سه نفره است شامل مراحل به هم پیوسته ای است. در شکل فوق مراحل دفاع تکنفره امده است.توضیحات لازم در زیر آورده شده است.

۱- پیش بینی

به حرکت پاسور تیم حریف نگاه میکنیم ، حرکت انگشتان پاسور تیم مقابل روشی مناسب برای تعیین پاس ارسالی است. بر اساس نوع پاس حرکت مدافع شکل میگیرد.

۲- حرکت به سمت توپ

بعد از تشخیص نوع و محل پاس به سمت توپ حرکت میکنیم. معمولا دو حالت حرکت برای رسیدن به سمت توپ وجود دارد : حرکت پا بکس و حرکت ضربدری پا

     * حرکت پابکس: این حرکت مانند حرمت پروانه حین گرو کردن است. به این صورت که پاها باز و دوباره بسته میشوند در شکل فوق حرکت پابکس نشان داده شده است.

     * حرکت ضربدری: مانند حرکت پابکس است با این تفاوت که برای مسافت بیشتر و سرعت بیشتر است و پاها هنگان جمع شدن کنار هو قرار نمیگیرند بلکه پای در حال حرکت به حالت ضربدری از پای ستون شده رد میشود.

بعد از رسیدن به توپ پاها جفت شده و زانوها برای پرش خم میشود.در دو مرحله فوق دستها در سینه و کف دست به سمت تیم مقابل قرار میگیرد.

3- پریدن و دفاع

بدن به پایین رفته و آماده پرش میشود. زانوها جمع شده و دستها حین پریدن به سمت بالا رفته و تمام بدن برای رسیدن به توپ کش می آید. در حین حرکت به مهاجم تمرکز میکنیم.

دستها به حالت دیوار مانند به سمت توپ میرود و حتی الامکان دستها در زمین حریف قرار میگیرد.

هنگام برخورد توپ به دست  مچ دست به سمت پایین شکسته میشود.

4- بعد از دفاع دستها سریعا به داخل زمین خودمان کشیده میشودو برای اینکه هنگاه فرود به سمت تور متمایل نشویم بالاتنه به سمت بیرون چرخش پیدا میکند. سعی شود هنگاه فرود با نوک پا  و هر دو پا فرود بیاییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ شنبه هشتم خرداد 1389 ] [ 20:37 ] [ الهام تنورساز ] [ ]

گاردها:

اگر بازی والیبال راکمی با دقت دیده باشیدبراحتی متوجه خواهیدشدکه اغلب والیبالیست ها

درسه حالت کلی برای اجرا ی تکنیک ها به بدن خود شکل داده واصطلاحا گاردمی گیرند .

البته دراجرای تکنیک های ساعد وپنجه این سه حالت بهتر نشان داده میشود درهرحال ؛

والیبال دارای سه گارد اصلی ایستاده – متوسط ونشسته می باشد .حالابه تجزیه وتحلیل

هرکدام خواهم پرداخت.

 

گارد ایستاده : بسیار شبیه ایستادن معمولی می باشد یعنی ؛

 

- فاصله پاها ازیکدیگر به اندازه عرض شانه است

 

- وزن بدن روی تمام سطح کف پا منتقل میشود

 

- زانوها بسیاراندک خم می شوند (یااصلا خمیدگی ندارد)

 

- باسن کمی به سمت عقب متمایل شده وسروسینه بازیکن نیز اندکی به جلو می آید

 

-  دستها ازناحیه آرنج خم شده وزاویه بین استخوانهای بازو وساعدنزدیک به 90درجه

 

خواهد بود

 

-  فرد آماده جابجایی ویا حرکت دادن دستها به منظور دریافت ساعد درحالت ایستاده ) یا

 

 پاس پنجه می باشد

 

- نگاه فرد کاملا به جلو ومراقب مسیر توپ وجریان بازی

 

-  پاهانیز میتوانند اندکی نسبت به هم عقب وجلو قرارگیرند

 

گارد متوسط:

 

بیشترین کاربردرادرورزش والیبال داراست. من نیز درتمام آموزش تکنیکها

 

ازاین گارد استفاده خواهم کرد.مزایای این گارد عبارت است از:

 

1- به راحتی وبازمان کم میتوان از این گاردبه گارد نشسته یا ایستاده رفت

 

2- تعادل بدن درحین انجام تکنیک بسیاربالاست

 

3- آمادگی بدن برای عکس العمل وبخصوص جابجایی های سریع زیاد است

 

4- بدن ازلحاظ فرم آمادگی برا ی انجام پرش دروضعیت مناسبی قراردارد.

 

5- به دلیل پایین بودن نسبی مرکز ثقل بدن میتوان ازهمین گارد تکنیک های افت وشیرجه

رانیز انجام داد.

 

حال تجزیه وتحلیل گارد :


- پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز میشوند

 

- زانوها خمیده شده تاجایی که زاویه بین استخوانهای ساق وران پا حدود 90 درجه می شود

 

- دستها مانند گارد ایستاده میباشد

 

- باسن بیشتر به سمت عقب رفته وسروسینه نیز بیشترازقبل به جلو متمایل خواهدشد

 

- درپشت نبایستی هیچ گونه خمیدگی ایجاد شود

 

- نگاه کاملا به جلو ومراقب توپ وجریان بازی

 

- وزن بدن بیشتر برروی سینه کف پا وپنجه پاها می باشد.

 

- پاها نیز اندکی به عقب وجلو گذاشته میشود

 

گارد نشسته :

ازاین گارد دردریافت توپ هایی باسطح ارتفاع پایین – اجرای پاس پنجه

 

نشسته – آمادگی جهت انجام تکنیک افت وشیرجه ویا اجرای غلت پشت

 

استفاده فراوان میشود .افرادلیبروازاین گارد دردفاع ازمدافع یامهاجم ویا

 

دریافت توپها ی سنگین اسپک وسرویس پرشی حریف میتوانند بهترین بهره راببرند.

 

تجزیه وتحلیل گارد:

 

- پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز است

 

- زاویه بین استخوانهای ران وساق پا به بسته ترین حالت خود میرسد

 

- مرکز ثقل بدن به سطح زمین بسیارنزدیک میشود

 

- دستهابیشترازدوگاردقبلی برای حفظ تعادل به جلو می آیند

 

- معمولا پای قویتر یاتکیه گاه (پای تعادل) درجلو قرارمیگیرد

 

- آمادگی عمومی بدن برای اجرای افت (جلویاپهلو) - غلت ویا بلندشدن سریع وادامه بازی

[ شنبه هشتم خرداد 1389 ] [ 19:49 ] [ الهام تنورساز ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ
امکانات وب
ورزشی

<-PostTitle->

<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  <-PostDate->ساعت <-PostTime->  توسط <-PostAuthor->